Bílovice

                                                    SLUŽBY KNIHOVNY

 • Výpůj?ní služba
 • Meziknihovní výpůj?ní služba
 • Vým?nné soubory knih (sklad knihovny BBB Uherské Hradišt?)
 • Rezervace knih
 • Internet
 • Kopírování
 • Laminování
 • Skenování
 • Vyhledání a vytisknutí autobusového spojení aj.

     RO?NÍ  POPLATKY

     D?ti do 15 let                   20,00k?

     Důchodci, studenti          20,00k?

     Dosp?lí                              40,00k?

 Knihovna má 13.588svazků, toho 4.815 svazků nau?né literatury a 8.773 svazků beletrie.Odebírá 13 periodik (?asopisů).

 •   ABC
 •   Burda
 •   ?ty?lístek
 •   Domov 
 •   Kv?ty
 •   Praktická žena
 •   Receptá?
 •   Vlasta
 •   Dobrý den s kurýrem 

 Remitenda

 •    Cestopisy
 •    Maminka
 •    Popcorn
 •    Zahrádká?

 

                                                      VÝPŮJ?NÍ DOBA

   Kniha     -       1 m?síc

  ?asopis     -    14 dnů

 Na stránkách odkazy, najdete na  www.knihovnabbb.cz  on line katalog knihovny v Uherském Hradišti.

aktualizováno: 25.2.2013