Bílovice

 Výstava prací dětí z mateřské školy Bílovice

 

 Příběhy krajiny

Od května do října probíhá výstava kreseb Ivana Křemečka


  Noc s Andersenem 2012.

A opět po roce se uskutečnilo spaní v knihovně. Letos se  přihlásilo11 dětí. Večerem je provedly postavy z knihy H.Ch. Andersena, podle ilustrací Jiřího Trnky. Jeho sté výročí narození si letos připomínáme. Večer plný her, soutěží, zpěvu a čtení se vydařil. Chatovalo se i s jinými knihovnami. Večer jsme zakončili čtením kapitoly z dosud nevydané knížky Petry Braunové O chlapci, který spadl z nebe. Děti plné dojmů usínaly až po půlnoci.

  Fotky z akce naleznete ve fotogalerii na webu obce Bílovice

 

 

Besedy žáků ZŠ BíloviceV březnu tak jako každý rok probíhaly besedy s dětmi 1. -  6. ročníků ZŠ Bílovice. Věnovány byly spisovatelům a ilustrátorům, kteří v tomto roce slaví významná výročí : B. Němcová, J. Lada, J. Trnka, A. Jirásek a J. Foglar. Podívat se na knihovnu přišly i děti z MŠ a na oplátku nakreslily hezké obrázky.

 Fotky z akce naleznete ve fotogalerii na webu obce Bílovice

 

 

 Setkání starostů a knihovníků

V úterý 22.11. 2011 se  v místní knihovně uskutečnila konference pro starosty, zástupce obcí a knihovníky regionu Uherské Hradiště. Na téma  Obecní knihovna - místo, kde to žije, promluvil Vlastimil Bia, starosta obce Pavlovice. Její knihovna dostala  titul - Knihovna roku 2008. Mezi hosty byl přítomen i PhDr. Vít Richter, ředitel knihovnického institutu, Národní knihovny České republiky v Praze. Seznámil přítomné s novými standarty pro veřejné knihovny a benchmarkingem knihoven. O nových podobách knih  promluvila Mgr. Libuše Pavlicová z Knihovny BBB Uherské hradiště.

 Fotky z akce naleznete ve fotogalerii na webu obce Bílovice

 

Výstava 

Od  října 2011 je v prostorách knihovny ke zhlédnutí výstava fotografií Pavla Krystýna - Vesnice v proměnách času. Zachycuje Bílovice tak, jak vypadaly dříve a jaká je jejich současná podoba.

 

 

Noc s Andersenem

V pátek 1.4. proběhlo druhé spaní v knihovně. Spalo tu 12 dětí ve věku 8 - 12 let a tři dospěláci. Večer byl věnován V. Čtvrtkovi, a proto děti provázely postavičky autora  - Maková panenka, víla Amálka a Vochomůrka. Pro děti byly nachystány různé soutěže, hry  a kvízy. Před večeří se děti šly projít po obci. Během večera se i chatovalo s ostatními dětmi nejen u nás, ale i ve světě. Před spaním se četly příběhy a spát se šlo před půlnocí. Ráno se děti nasnídaly a rozběhly do svých domovů. Na cestu každý dostal pohlednici s Andersenem.

Fotky z akce naleznete ve fotogalerii na webu obce Bílovice

 

Besedy v Knihovně

V měsíci březnu probíhaly tak jako každý rok besedy pro děti 1. až 6. ročníků ZŠ Bílovice. Tématem byli nejen spisovatelé - V. Čtvrtek, D. Defoe, E. Štorch, ale i ilustrátoři - Z. Miller, R. Pilař a Z. Burian. Navšívit nás dokonce přišly i děti z mateřské školy.

Povídání o Ghaně
V pátek 11.2. se uskutečnila v knihovně beseda s Pavlou Krystýnovou. Její vyprávění nejen o Ghaně, ale hlavně o sirotčinci v Bawjiase, kde strávila s dětmi 2 měsíce, bylo velmi poutavé. Pavla nás seznámila s problémy, se kterými se místní sirotčinec denně potýká. Proto vzniklo v loňském roce sdružení Akwaaba.cz, které se snaží oslovovat lidi a pořádat koncerty. Peníze, které se vybraly a vybírají díky lidem, jsou použity na stavbu nového sirotčince, na lékařskou péči, školu, hygienické potřeby a na nákup oblečení a jídla pro děti. Informace o sdružení najdete na internetových stránkách www.akwaaba.cz, nebo na stránkách http://pavlaghana.weebly.com . Pokud i Vy chcete pomoci, číslo účtu na které je možno zasílat peněžité dary je 5439972028/5500 Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4.Na stránkách sdružení najdete vše, co vás zajímá, fotografie, články, odkazy a účet, kde je možnost sledovat, jak je s finanční pomocí nakládáno.

Fotky z akce naleznete ve fotogalerii na webu obce Bílovice

Ruské magistrály

 Ve čtvrtek 27.1. 2011 proběhla v knihovně beseda na téma Ruské železniční magistrály na vlastní kůži. Vyprávět o Transsibiřské, Bajkalsko-amurské a Transmongolské magistrále přišel pan Ing. František Brachtl.  Své vyprávění doplnil promítáním snímků, které během cesty nafotil.

 Fotky z akce naleznete ve fotogalerii na webu obce Bílovice

 

 

 

  

   

     

aktualizováno: 25.2.2013